ՄՇՈՒ ԽԸՌ

Հայաստանում գոյություն ունեն պարեր «Մըշու խըռ» անվանումով, որոնց  մեղեդիները նման են «Քոչարու» երաժշտությանը: «Մըշու խըռ» պարաձևի հիմնական շարժումների հաշիվը նույնպես 8 է, իսկ սխեման կարելի է վերագրել «երկուս գնալ երկուս դառնալ» պարատեսակին: «Քոչարի» և «Մըշու խըռ» պարատեսակի ընդհանրությունը նաև նրանց բովանդակության մեջ է. երկու պարատեսակն էլ պատկերում են կենդանիների: Ենթադրվում է, որ «Քոչարին» այծերի և խոյերի, իսկ «Մըշու խըռը»՝ ձիերի թռիչքների պատկերումն է:

Ըստ որոշ մեկնաբանությունների՝ «խըռ» նշանակում է «կարմիր նշաններով մոխրագույն ձի», այսինքն՝ պարն այլ կերպ կարող է կոչվել «Մշո (Մուշ քաղաքի) ձի»: Ըստ Հրաչյա Աճառյանի՝ «խըռ» նշանակում է․ 1) վեճ, պայքար, 2) բաց, ազատ տարածություն, դաշտ, հարթավայր:

Մեկ այլ մեկնաբանությամբ՝ «խըռ» բառն ունի երկակի նշանակություն՝ սմբակների դոփյուն, թռչկոտում, երբեմն մեկնաբանվում է «Մշո թռիչքներ»: Ըստ երևույթին՝ այս պարատեսակում ներկայացվում է ձիու վարգը և արշավումը:

«Մըշու խըռ» պարողները կանգնում են մեկ շարքով, ուս ուսի, ձեռքերը՝  խաչված և ներքև պարզած, մատները՝ միահյուսված: