Ուս ուսի. Թաք թանզարա 16.03.2017

Թանզարան Թամզարա բառի տառադարձված տարբերակն է: Թաք Թանզարա պարը ֆիզիկական լուրջ պատրաստվածություն պահանջող պար է, համարվում է հարսանեկան պարանմուշ: Գոյություն ունի նաև Ջուխտ Թանզարա տարբերակը: