Ուս ուսի. Թարս պար 10.02.2017

Հնագույն ժամանակներում հայերը ձախորդությունների ժամանակ պարում էին թարս, ձախ պարեր: Նման պարերի տարբեր տեսակներ հանդիպում են Հայաստանի տարբեր շրջաններում: