Ուս ուսի. Ճոճք 02.12.2016

Թռիչքների տարբեր տեսակներով զուգորդվող «Շորոր» պարատեսակները, որոնց ընթացքում նաև պարեղանակի տեմպն է արագանում, ժողովուրդը կոչում է Ճոճք: Ճոճքի պարաձևի ու պարաքայլերի մեծ մասը կազմված է ճոճումներից: