Ուս ուսի. Ֆնջան 25.11.2016

«Ֆնջան»-ը Կարնո պարատեսակներից է, որը մեծ տարածում ունի Ջավախքում: Այն առաջին անգամ գրառել է Ժենյա Խաչատրյանը: