Ելույթներ


Յարխուշտա-Պարի Միջազգային Օրը
«Կարին»-Կարնո Քոչարի «Հայոց Երգի Հայրիկը»
«Կարին» Թիփի Բորան «Հայոց Երգի Հայրիկը»
«Կարին» – Վարդանուշ «Հայոց Երգի Հայրիկը»
Պարային Տոն Կարապի Լճի Ափին