Ելույթներ


«ԿԱՐԻՆ» և «ԾՈՎԱԿ» – Իշխանաց պար | «Ի ԶԵ՛Ն»
«ԿԱՐԻՆ» և «ԾՈՎԱԿ» – Կարնո Քոչարի | «Ի ԶԵ՛Ն»
«ԿԱՐԻՆ» – Շարանի | «Ի ԶԵ՛Ն»
«ԾՈՎԱԿ» – Նժդեհի երգը | «Ի ԶԵ՛Ն»
«ԿԱՐԻՆ» – Շատախի ռազմապար «Հայոց Երգի Հայրիկը»