Ելույթներ


Մեր երգերն ու պարերը և մենք – 26.02.2016
ՄԵՐ ՊԱՐԵՐԸ ԵՎ ՄԵՆՔ (ՀՈՒՆՎԱՐ – 2016)
Հուշ-երեկո նվիրված արցախյան ազատամարտի հերոս Դավիթ Սարապյանին (Դևին) – 02.02.2016
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԳ ՈՒ ՊԱՐ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՈՆԻՆ – 06․01․2016
«ԿԱՐԻՆ» – Շավալի, Խոշ Բիլազիգ – 06․01.2016