Ուս ուսի


Ուս ուսի. Մշո Խըռ-29.12.2016

Հայերը պարել են կյանքի բոլոր իրավիճակներում, իսկ քոչարի պարել են ամենից շատ:

ԸՆԹԵՐՑԵԼ

Ուս ուսի․ Երեք ոտք 23.12.2016

«Երեք ոտք»-ը Ջավախքում շատ սիրված ու տարածված պարաձև է: Այս ձևին պատկանում են շատ պարեր, որոնցից գրանցվել են «Ջամբար ամի», «Պուդուդի» և պարաձևի՝ «Երեք ոտք» անունը կրող մի շարք պարեր:

ԸՆԹԵՐՑԵԼ

Ուս ուսի. Աստվածածնա պար 16.12.2016

«Աստվածածնա պարը» Կարնո պարանմուշներից է, Ջավախքում պահպանված ծիսական պար:

ԸՆԹԵՐՑԵԼ

Ուս ուսի. Ճոճք 02.12.2016

Թռիչքների տարբեր տեսակներով զուգորդվող «Շորոր» պարատեսակները, որոնց ընթացքում նաև պարեղանակի տեմպն է արագանում, ժողովուրդը կոչում է Ճոճք: Ճոճքի պարաձևի ու պարաքայլերի մեծ մասը կազմված է ճոճումներից:

ԸՆԹԵՐՑԵԼ

Ուս ուսի. Ֆնջան 25.11.2016

«Ֆնջան»-ը Կարնո պարատեսակներից է, որը մեծ տարածում ունի Ջավախքում: Այն առաջին անգամ գրառել է Ժենյա Խաչատրյանը:

ԸՆԹԵՐՑԵԼ